MÜHENDİSLİK

MÜHENDİSLİK


TNA rüzgâr ve güneş santralleri için saha seçiminden başlayarak, proje yönetimi, inşaat ve kurulum aşamasındaki kontrol mühendisliği hizmetleri, işletme ve bakım aşamasındaki gerekli tüm hizmet ve ürünleri uluslararası standartlara uygun nitelikte sunmakta ve enerji sektöründe lider mühendislik şirketleriyle de işbirlikleri içinde bulunmaktadır.


Şirketimizin hizmet gösterdiği ana faaliyet konuları içerisinde;
 • Rüzgâr ve güneş ölçüm istasyonlarının izleme yazılımları,
 • Veri toplama, barındırma ve veri analiz hizmetleri.
 • Rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı santral proje geliştirme hizmetleri,
 • Rüzgâr ve güneş yatırımları için uzun dönem veri temini ve raporları.
 • Rüzgâr ve güneş enerjisi kaynak alanı değerlendirmeleri ve analizleri,
 • Rüzgâr ve güneş santralleri için fizibilite ve enerji üretim hesaplamaları.
 • Rüzgâr ve güneş santral proje geliştirme ve tasarımlarına ait harita mühendisliği hizmetleri,
 • İnşaat, mekanik ve elektrik mühendisliği tasarım hizmetleri.
 • İnşaat süresince temin edilen kontrol mühendisliği hizmetleri.
 • Due Diligence-Proje Değerlendirme hizmetleri.
 • Bankalar ve yatırımcı adına mühendislik ve müşavirlik hizmetleri.
 • Kompleks arazilerde CFD modellerin oluşturulması ve analizi.
 • Proje finansmanı için bankgrade nitelikte raporların hazırlanması.