Proje Geli̇şti̇rme
Buradasınız: Anasayfa / Hi̇zmetleri̇mi̇z
Proje Geliştirme
Proje Geliştirme

Rüzgar ve güneş enerjisi yatırımı için seçilen sahada, ön fizibilite ve uzun dönemli data yorumları ile kaynak değerlendirmesi ve olası enerji üretim tespitini yapmak gerekmektedir. Bu kapsamda mühendislik takımımız rüzgar kaynağını değerlendirerek, öngörülen projenin teknik ve finansal boyutlandırmasını ortaya koymaktadır.

Tüm bunlarla birlikte proje geliştirilmesi hedeflenen sahanın geçmişinin araştırılarak, maden kaynakları, diğer kısıtlamalar ve üzerinde gerçekleştirilmesi muhtemel diğer projeler üzerinden değerlendirilmesi ve ileride yatırımcının karşısına çıkabilecek engellerin başlangıç aşamasında öngörülmesi gerekmektedir. TNA teknik değerlendirme ile birlikte bu kapsamda, Orman, Milli park, Sit alanları, Maden kaynakları, vb. konuları araştırmakta ve yatırımcılarına gerçekleştirilebilir projeler geliştirme konusunda hizmetler sunmaktadır.

Bu süreç sonunda seçilen sahaya ölçüm istasyonlarının kurulması, verilerin izlenmesi, enerji üretim hesaplarının yapılması ve resmi prosedürlerin tamamlanması aşamasına kadar bir çok sürecin yönetiminde bulunmaktadır.

Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.